De start

Voorafgaand aan elke cursus, begeleiding of individueel coachingstraject wordt altijd een bezoek afgelegd aan u in uw werksituatie of in uw bedrijf of organisatie.

In een eerste gesprek bespreken we uw vraagstelling in de brede context van uw werk of uw organisatie.
Doel is een gedegen probleemanalyse en helderheid over wat er nodig is om verbeteringen aan te brengen.

Cursussen voor een groep
De cursussen beginnen met een plenair gedeelte voor alle deelnemers, waarin een aantal basisbegrippen en principes  van ordenen, tijdmanagement en het handig organiseren van het werk worden behandeld. Dit heeft als voordeel dat dit verhaal maar één keer verteld hoeft te worden en dat de deelnemers van de cursus van elkaars vragen en oplossingen kunnen kennisnemen en leren.

Als vervolg op het plenaire gedeelte wordt elke cursist individueel aan het eigen bureau op de eigen werkplek begeleid. De specifieke werksituatie wordt geanalyseerd en er worden opdrachten gegeven. Er wordt altijd aangesloten bij de persoonlijke werkwijze van de cursist. Iedere medewerker is anders, iedere taak heeft zijn specifieke vereisten.Ordenen, structureren en tijdmanagement zijn vaste ingrediënten.

Wilt u een cursus voor uw afdeling, projectgroep of een aantal geïnteresseerde medewerkers?
Ik kom eerst een keer bij uw bedrijf of organisatie langs voor een oriënterend gesprek.
Bij dit bezoek worden uw wensen en vragen geïnventariseerd.
Ik maak ook graag van de gelegenheid gebruik om de werkplekken en kamers van de medewerkers te zien.
Met de gegevens van dit eerste bezoek maak ik een plan van aanpak met bijbehorende offerte. Als we het eens zijn over de aanpak en u heeft de offerte geaccordeerd (eventueel na gewenste aanpassingen) hebben we een overeenkomst en de cursus kan starten.

Individuele cursus
Principes van werkplekorganisatie, tijdbeheer, planning en het stellen van prioriteiten worden naar aanleiding van uw vraagstelling al doende aan de orde gebracht in uw eigen werksituatie aan uw eigen bureau. Afhankelijk van de vraagstelling worden twee of meer consulten afgesproken. Gaat u accoord met het plan van aanpak en de offerte dan kunnen we van start gaan.

Individuele coaching
Wilt u voor een langere periode, bijvoorbeeld een aantal maanden,  een jaar of langer, individuele begeleding, dan is dat mogelijk.
Op grond van uw vraagstelling en een analyse van uw werksituatie wordt er in overleg met u door mij een plan gemaakt waarbij u periodiek gecoacht wordt door middel van werkplekconsulten. Op deze manier is het mogelijk te focussen op bepaalde aspecten van de organisatie van uw werk gedurende een langere periode, zodat u deze goed onder controle kunt houden. U kunt daarbij indien gewenst permanente ondersteuning per email krijgen zonder extra kosten.
Na een opstartperiode  kan de coaching  naar wens verlengd of beëindigd worden, afhankelijk van de behoefte van de klant.

Reacties zijn gesloten.